Faaliyetler

2013-2014 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Türkiye’de Katı Atık Yönetiminde Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler konulu konferans
düzenlendi
2. Çevre Ahlakı konulu konferans düzenlendi
3. İsrafsızlık, Kâinatın Temel Prensiplerindendir konulu konferans düzenlendi
4. Bilim ve Felsefe konulu konferans düzenlendi
5. Çevre Kültürü ve Eğitimi konulu konferansı düzenlendi


Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet  gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici, sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktır.
2. Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları


Diğer Faaliyetler
1. Kampüs alanına fidan dikimi
2. Kuşlar için kampüs alanına yuva yapımı


2014-2015 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Yenilenebilir Enerji Zirvesi düzendi
2. Biyogaz Çalıştayı Düzenlendi


Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici, sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktadır.
2. Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları


Diğer Faaliyetler
1. Hava Kirliliği konulu teknik gezi düzenlendi
2. Kampüs alanına fidan dikimi


2015-2016 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Çevre ve Sofrada Sıfır Artık konulu konferans düzenlendi.
2. Çevre Anlayışımız konulu konferans düzenlendi.
3. Enerji Verimliliği konulu konferans düzenlendi.
4. Enerji Verimli Binalar konulu konferans düzenlendi.
5. Dünyadaki Nükleer Teknolojiye Bakış ve Nükleer Enerji Transferi konulu konferans düzenlendi.
6. Temiz İnsan, Temiz Toplum, Temiz Çevre konulu konferans düzenlendi.
7. Temizlik görevlisi personeli ile Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm konulu toplantı yapıldı

 
Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici, sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktadır.
a. Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları


2. Sofrada Sıfır Artık Projesi: Sofrada Sıfır Artık projesi için hazırlanan görseller yemekhanelere  yerleştirilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlatıldı. Hazırlanan afişler ve bilgilendirme çalışmaları ile öncelikle yemekhanelerde ihtiyaçtan fazla yemek alınmaması ve alınan yemeğin çöpe dökülmemesi sağlanacak.


Diğer Faaliyetler
1. Hava Kirliliği konulu teknik gezi düzenlendi
2. Kampüs alanına fidan dikimi
3. Atıksu arıtma tesisine teknik gezi düzenlendi

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.