Bağlantılar

Bu bölümde T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'nın mevzuat bilgi sisteminden çevre ile ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, talimat ve ilke kararlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Çevre Kanunu, Atık Yönrtimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'ne aşağıdan hızlı ulaşabilirsiniz. 

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ

Çevre Kanunu

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Ambalaj Atiklarinin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği