Faaliyetlerimiz

2013-2014 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Türkiye’de Katı Atık Yönetiminde Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler konulu konferans
düzenlendi
2. Çevre Ahlakı konulu konferans düzenlendi
3. İsrafsızlık, Kâinatın Temel Prensiplerindendir konulu konferans düzenlendi
4. Bilim ve Felsefe konulu konferans düzenlendi
5. Çevre Kültürü ve Eğitimi konulu konferansı düzenlendi
Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir
sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili
farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici,
sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktır.
 Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları
Diğer Faaliyetler
1. Kampüs alanına fidan dikimi
2. Kuşlar için kampüs alanına yuva yapımı


2014-2015 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Yenilenebilir Enerji Zirvesi düzendi
2. Biyogaz Çalıştayı Düzenlendi
Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir
sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili
farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici,
sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktadır.
 Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları
Diğer Faaliyetler
1. Hava Kirliliği konulu teknik gezi düzenlendi
2. Kampüs alanına fidan dikimi


2015-2016 Yılı Faaliyetleri

Toplantı, Seminer Konferans
1. Çevre ve Sofrada Sıfır Artık konulu konferans düzenlendi.
2. Çevre Anlayışımız konulu konferans düzenlendi.
3. Enerji Verimliliği konulu konferans düzenlendi.
4. Enerji Verimli Binalar konulu konferans düzenlendi.
5. Dünyadaki Nükleer Teknolojiye Bakış ve Nükleer Enerji Transferi konulu konferans düzenlendi.
6. Temiz İnsan, Temiz Toplum, Temiz Çevre konulu konferans düzenlendi.
7. Temizlik görevlisi personeli ile Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm konulu toplantı yapıldı
Proje
1. Atık yönetimi Projesi: Atık yönetim sistemi ile Adıyaman Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren tüm birimlerin atıklarının yönetiminin, çevre ile uyumlu ve kaynakları koruyucu bir
sistem içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu proje ile toplumun konuyla ilgili
farkındalığını artırıcı, sevecen ve toplumun katılımcılığını yükseltici, toplumu isteklendirici,
sürdürülebilir bir başlangıç oluşturulmaktadır.
a. Kağıt plastik cam metal ve pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları
2. Sofrada Sıfır Artık Projesi: Sofrada Sıfır Artık projesi için hazırlanan görseller yemekhanelere
yerleştirilerek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlatıldı. Hazırlanan afişler ve
bilgilendirme çalışmaları ile öncelikle yemekhanelerde ihtiyaçtan fazla yemek alınmaması ve
alınan yemeğin çöpe dökülmemesi sağlanacak.
Diğer Faaliyetler
1. Hava Kirliliği konulu teknik gezi düzenlendi
2. Kampüs alanına fidan dikimi
3. Atıksu arıtma tesisine teknik gezi düzenlendi