Sofrada İsraf Olmasın

Yılda dünya nüfusunun % 11,3’ü yetersiz beslendiği, yaklaşık 10 milyon insanın ise açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği dünyamızda, yıllık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği tahmin edilmektedir.

Ekmek israfı hakkında detaylı bilgi için: T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) "Ekmeğini İsraf Etme"

Bir Parçacık Gıdanın Hikayesi

İnsanoğlunun hayatını devam ettiribilmesi için gerekli olan gıdalar çok büyük zahmet, emek ve yatırımlarla topraktan soframıza ulaşmaktadır. Bu serüveni düşüncelerde canlı tutmak elbette gıda israfının önünü kesecektir. Bir parçacık ekmek için yolculuk başlasın.

Toprağın hazırlanması:

Genelde iyi verim almak için toprak bir yıl bekletilir (Nadas).

Tarla pulluk ya da patlatma ile sürülür.

Kesek olduğu için kazayağı ile tekrar işlenir.

Ekime uygun hale gelmesi için tırmık ile tekrar işlenir.

Mibzer ile buğday ekimi gerçekleştirilir. 

(Bu işlemleri gerçekleştirmek için tarla, traktör, tarım ekipmanları, tohumluk buğday ve alt gübresi gereklidir.)

Tohum bir yıla yakın bir sürede ürün verecektir. Bu süreçte sulama ilaçlama ve diğer bakımlar da gerekmektedir.
Biçerdöverlerle biçilen buğday un yapımına kadar depolarda muhafaza edilmektedir.
Değirmenlerde işlenen buğdaydan un üretimektedir.

Undan hamur yoğurulmakta ve fırınlarda pişirilerek ekmek yapılmaktadır.

E(K)MEĞİMİZ VE YEMEĞİMİZ SOFRAMIZA ULAŞANA KADAR SAYAMADIĞIMIZ ARA İŞ, EMEK VE SERMAYELERİ İLE BİRLİKTE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR.

(Gıdanın soframıza gelmesi için  gerekli olan güneş, toprak, su vb. doğal kaynaklarımızdan hiç bahsedilmemiştir.)

Öyleyse;

Bu kadar emek ve sermaye ile soframıza ulaşan gıdanın üretilmesine sebep olanlara teşekkür etmek için SOFRADA İSRAF OLMASIN!

Teşekkür ederek tükettiğimiz gıdaların daha lezzetli olacağı aşikardır. 

E(k)meğini ve yemeğini israf etmeyen, sahip olduğu diğer bütün değerleri koruyup israf etmeyecektir.

İsraf etmemek insanı iktisat etmeye alıştıracaktır. 

İktisat ise doğal kaynakların insan ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayacak şekilde birbirine rakip olan ihtiyaçlar arasında nasıl dağıtılacağını göstermektedir. İktisat kanaate kanaatte çalışmaya teşvik etmektedir. Yani iktisat zenginlikltir.

Bir gıdadan (veya gereksinimden) ihtiyaç hissetme kuvvetine göre iktisat halinde alınan lezzet tarif edilemezken ihtiyaç hissetmeme ve israftan gelen usanç ve iştahsızlığın en kıymetli gıdayı (veya gereksinimi) kıymetsizleştirdiği bilinmektedir.

İktisatın cimrilik değil yücelik ve cömertlik olduğu bilinmektedir.

İsraf ise kanaati arka plana atmaktadır. Bu durum insanı tenbelliğe iterek çalışma hevesini kırmaktadır. 

KÜÇÜK GİBİ GÖRÜNEN ŞEYLERİ ÖNEMSEYEN ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİNDEN VAZGEÇEMEZ. 

EKMEĞİNİ BAŞ ÜSTÜNDE TUTAN AZİZ MİLLETİMİZ HER DAİM DEVLETİNİ GÖK KUBBEDE TUTMUŞTUR.